Formy do doków

  • Forma ze ścianami przesuwanymi

Zrzut ekranu 2021-06-16 o 16.10.19
Zrzut ekranu 2021-06-16 o 16.23.08
  • Forma ze ścianami uchylanymi

Zrzut ekranu 2021-10-4 o 08.36.30
Zrzut ekranu 2021-10-4 o 08.32.32

Formy do betonowej konstrukcji doków przeładunkowych wykonujemy przeważnie według wytycznych zamawiającego uwzględniając jak największą uniwersalność. Formy mogą być wykonane ze wszystkimi ścianami równoległymi i prostopadłymi, w tym wypadku stosujemy uchylny wkład otwierający, który umożliwia łatwe rozformowanie. Wykonujemy również formy o ściśle określonych wymiarach z wewnętrznymi ścianami zbieżnymi umożliwiającymi rozformowanie.

Do produkcji:

  • betonowych doków przeładunkowych
Zapraszamy do składania zapytań
  • Forma z przesuwanymi lub uchylanymi ścianami
  • Możliwość formowania standardowych doków przeładunkowych
  • Możliwość realizacji formy do produkcji doków o niestandardowych wymiarach

Realizacje

Zapraszamy do składania zapytań